ҧEngine by iGetWeb.com
Cart ¡Թ (0)
Թ > વ,Ե,ѿѹ > વ
ҧ⤹ Tulip (15)   (16)   Tulip (16)
ء Tulip (9)  

شવ 2 Tulip 7 14 Ҵ

355.00

વ (Tulip) 2 Ѵش 7 14 ҴѺѡ - ͡......

ҹ

شવ Tulip 蹴ҧҧ(Թ)

1,350.00

شવ Tulip ҧ Թ (વ)1 ش Сͺ વ 5 ҹ ......

ҹ

شѡવʵԡվ 8 Ҵ Թ(Թ)

195.00

شѡવʵԡ 8 Ҵ 2.5 mm. 4/03.0 mm. 5/03.5 mm. 6/04.0 mm. 7/04.5 mm. 7.5/05.0 mm.......

ҹ

ѡવ˭ Ǩ Ҵ 12,15,18,20 .

195.00

شѡવ ѡ˭ Ҵ 12 mm. 15 mm. 18 mm. 20 mm....

ҹ

ѡવѴش(Թ)

155.00

વѴش 5 Сͺ 2.5 . 3.5 . 4.0 .4.5 .5.5 .ѹ§ ˹ѡ Ѻ......

ҹ

ѡવѴش ء 7 Ҵ

275.00

شѡવء (Tulip) 1 ش 7 Ҵ СͺNo.1 (1.60 mm.)No.2 (1.50 mm.)No.3 (1.30 ......

ҹ

ѡવѴش ء 12 Ҵ(Թ)

450.00

شѡવء (Tulip) 1 ش 12 Ҵ СͺNo.1 (1.60 mm.)No.2 (1.50 mm.)No.3 (1.30......

ҹ

ѡવѴش (Ҵ˭ 5 Ҵ)

235.00

વѴش Ҵ˭ 5 Сͺ 6.0 . 7.0 . 8.0 .9.0 .10.0 ....

ҹ

ѡવ 6.00 mm.

65.00

વ Ҵ 6.0 .વ વѺ˭ 鹨ҹѡͧä......

ҹ

ѡવ 7.00 mm.

65.00

વ Ҵ 7.00 .વ વѺ˭ ״ 鹨 ҹ......

ҹ

ѡવ 8.00 mm.

65.00

વ Ҵ 8.00 .વ વѺ˭ 鹨ҹѡͧ......

ҹ

ѡવ 9.00 mm.

65.00

વ Ҵ 9.0 .વ વѺ˭ 鹨ҹѡͧä......

ҹ

ѡવ 10.00 mm.

65.00

વ Ҵ 10.00 .વ વѺ˭ 鹨ҹѡͧ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 2/0

215.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 2/0 Ҵ 2.00 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 3/0(Թ)

215.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 3/0 Ҵ 2.20 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 4/0(Թ)

215.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 4/0 Ҵ 2.50 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ Tulip Ƿͧ 5/0(Թ)

215.00

વ Tulip ҧ շͧ 5/0 Ҵ 3.00 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 6/0(Թ)

215.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 6/0 Ҵ 3.50 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 7/0(Թ)

215.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 7/0 Ҵ 4.00 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 8/0(Թ)

250.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 8/0 Ҵ 5.0 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 9/0

250.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 9/0 Ҵ 5.50 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Ƿͧ 10/0

250.00

વ Tulip ҧ⤹ շͧ 10/0 Ҵ 6.00 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Թ No.0

195.00

વ Tulip ҧ Թ 0 Ҵ 1.75 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Թ No.2

195.00

વ Tulip ҧ Թ 2 Ҵ 1.50 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Թ No.4(Թ)

195.00

વ Tulip ҧ Թ 4 Ҵ 1.25 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Թ No.6

195.00

વ Tulip ҧ Թ 6 Ҵ 1.00 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

વҧ⤹ Tulip Թ No.8

195.00

વ Tulip ҧ Թ 8 Ҵ 0.90 mm.ҹѺ͡Ẻ Ͷ......

ҹ

شѡવѴش 5 Ҵ (ʵԡ)(Թ)

 
165.00

شѡવʵԡ 5 Ҵ 2.5 mm.3.0 mm.4.0 mm.4.5 mm.5.0 mm.(ѡѺѹ仺ҧ ......

ҹ

شѡવѴش 6 Ҵ (ʵԡ)

195.00

شѡવʵԡ 6 Ҵ 2.5 mm.3.0 mm.3.5 mm.4.0 mm.4.5 mm.5.0 mm.(ѡѺѹ仺......

ҹ

વ 2 1/0,2/0

45.00

વ 2 1/0-2/0 (Tulip) ԹѺ ѡ Ҵ 4 Ply « 2 鹤Ǻ......

ҹ

ѡવ Ҵ 2.5 . (ʵԡ)

55.00

شѡવʵԡ Ҵ 2.5 . ѺѡҴ 4 ply ,« 2 鹤Ǻ(......

ҹ

વ 2 3/0,4/0

55.00

વ (Tulip) 2 շͧѺѡҴ 4 ply ,« 2 鹤Ǻ,͡......

ҹ

ѡવ Ҵ 3.0 . (ʵԡ)

55.00

شѡવʵԡ Ҵ 3.0 . ѺѡҴ 4 ply ,« 2 鹤Ǻ(......

ҹ

વ 2 5/0,6/0

55.00

વ (Tulip) 2 շͧѺѡҴ 4 ply ,,͡Թ, ͡......

ҹ

ѡવ Ҵ 4.0 . (ʵԡ)

55.00

شѡવʵԡ Ҵ 4.0 . ѺѡҴ 4 ply ,« 2 鹤Ǻ(......

ҹ

વ 2 5/0,7/0

  
55.00

વ (Tulip) 2 1 ѹ Ҥ 55 ҷ ҹ Ҵ 5/0 ҹ˭ Ҵ 7/0...

ҹ

ѡવ Ҵ 4.5 . (ʵԡ)

55.00

شѡવʵԡ Ҵ 4.5 . ѺѡҴ 4 ply ,« 2 鹤Ǻ(......

ҹ

વ 2 7/0, 8/0

65.00

વ (Tulip) 2 շͧѺѡ ״ ش Ҥ 65 ҷ ......

ҹ

ѡવ Ҵ 5.0 . (ʵԡ)

55.00

شѡવʵԡ Ҵ 5.0 . ѺѡҴ 4 ply ,« 2 鹤Ǻ(......

ҹ

વ 2 7.5/0, 9/0

70.00

વ (Tulip) 2 շͧѺѡ ״ ش Ҥ 70 ҷ /......

ҹ

વء No.1

45.00

વ (Tulip) ء No.1 (1.60 )વ մѺ繾ʵԡء ......

ҹ

વ 2 8/0, 10/0

75.00

વ (Tulip) 2 շͧѺѡ ״ ش Ҥ 75 ҷ ......

ҹ

વء No.2

45.00

વ (Tulip) ء No.2 (1.50 )વ մѺ繾ʵԡء ......

ҹ

વء No.3

45.00

વ (Tulip) ء No.3 (1.30 )વ մѺ繾ʵԡء ......

ҹ

વء No.4(Թ)

45.00

વ (Tulip) ء No.4 (1.25 )વ մѺ繾ʵԡء ......

ҹ

વء No.5

45.00

વ (Tulip) ء No.5 (1.10 )વ մѺ繾ʵԡء ......

ҹ

વء No.6

45.00

વ (Tulip) ء No.6 (1.00 )વ մѺ繾ʵԡء ......

ҹ

વء No.7

45.00

વ (Tulip) ء No.7 (0.95 )વ մѺ繾ʵԡء ......

ҹ

વԹ No.1

15.00

વԹ (Tulip) No.1 (1.60 mm.)Եҡȭ çش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ

વԹ No.2

15.00

વԹ (Tulip) No.2 (1.50 )Եҡȭ ç ش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ

વԹ No.3

15.00

વԹ (Tulip) No.3 (1.30 )Եҡȭ ç ش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ

વԹ No.4

15.00

વԹ (Tulip) No.4 ( 1.25 mm.)Եҡȭ çش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ

વԹ No.5

15.00

વԹ (Tulip) No.5 (1.10 mm.)Եҡȭ çش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ

વԹ No.6

15.00

વԹ (Tulip) No.6 (1.00 mm.)Եҡȭ çش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ

વԹ No.7

15.00

વԹ (Tulip) No.7 (0.95 )Եҡȭ ç ش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ

વԹ No.8

15.00

વԹ (Tulip) No.8 (0.90 mm.)Եҡȭ çش͡Ҥ 15 ҷ / ......

ҹ
ǹŴ¡Թҷ
view